Yayımcı(Asset Publisher)

Denizyolu Lojistiğinde sürdürülebilirlik

Sektörde öncü Kuehne+Nagel, denizyolu lojistiği hizmetlerimizin sebep olduğu CO2 emisyonlarını proaktif olarak ele alır. Müşterilerimize, karbon emisyonlarını azaltan bir dizi çevre dostu ve yenilikçi tedarik zinciri çözümleri sunuyoruz.

Kuehne+Nagel'de, sürdürülebilir taşımacılık bizim için son derece önemli bir konudur. Konteyner taşımacılığı, halihazırda dünya çapında malların taşınmasında en çevre dostu yöntem olsa da lojistik sektörünün sebep olduğu karbon salınımının sıfırlanması için 10-15 yıl daha gerekmektedir. Yeni iklim dostu yakıtlar veya tahrik sistemleri daha yaygın şekilde kullanılır hale gelene kadar, taşımacılıkta sürdürülebilirliğe yönelik yenilikçi yaklaşımımız ile çevreye karşı daha duyarlı taşıma seçeneklerini tercih ediyoruz.

Karbon ayak izi etkimizi anlama

Büyük veri ve tahmine dayalı analizdeki son gelişmeler, karbon emisyonlarımızı ölçmemizi ve doğru bir şekilde dengelememizi sağlıyor. Seaexplorer ve Global Deniz Taşımacılığı Karbon Hesaplama platformlarımız, size taşımacılıkla bağlantılı emisyonlarınızın tam görünürlüğünü sunmamızı sağlıyor, böylece en çevre dostu hizmetleri seçebilirsiniz.

Karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla taşıyıcılarla yakın işbirliği içinde biyoyakıtları ve sentetik yakıt çözümlerini test ediyoruz. Ayrıca, sıfır emisyonlu gemilerin 2030 yılına kadar geliştirilmesini hızlandırmak amacıyla Global Maritime Forum (Küresel Denizcilik Forumu) Getting to Zero Coalition (Sıfıra Erişim Koalisyonu) ile yakın bir şekilde çalışıyoruz.

Sürdürülebilir lojistik: Karbon nötr deniz taşımacılığı çözümleri

Şu anda tamamen iklim zararsız (climate-neutral), iki deniz taşımacılığı çözümü sunuyoruz - KN LCL (Parsiyel Yük Taşımacılığı) ve KN Pledge. Bu hizmetlerin oluşturduğu karbon ayak izinin tamamını çevresel projelere katkıda bulunarak dengeliyoruz. Bir yandan biyolojik çeşitliliği koruyup yerel toplulukların geçim kaynaklarını iyileştirirken, diğer yandan sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olan, dünya genelinde doğaya dayalı projelerle birlikte çalışıyoruz. Karbon emisyonlarının net olarak sıfırlanmasını başarma hedefi doğrultusunda uygulamaya müsait bu yolu oluşturmak için çeşitli sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaptık. Bu projeler, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (UN’s Sustainable Development Goals) dayanmaktadır ve uluslararası alanda kabul görmüş en yüksek standartlara sahip bağımsız kuruluşlar tarafından doğrulanmıştır. Bu projeleri destekleyerek, bir gönderinin sebep olduğu emisyonları telafi edebilecek karbon kredileri oluşturuyoruz.

Yeşil lojistikte liderlik

Sürdürülebilir taşımacılığı teşvik etmek için tüm taşıyıcılarla yakın şekilde çalışıyoruz. Bu amaçla daha düşük emisyona sahip gemilere öncelikli erişim sağlayan 'yeşil hatlar' oluşturduk. Ayrıca, aşağıdakileri içeren diğer girişimleri üstleniyoruz:

•    Boş konteynerlerin taşınmasını azaltma
•    Kamyondan gemi (barç) taşımacılığına değiştirilebilecek yükleri tanımlama
•    Sürdürülebilir zeminlere (örneğin, bambu) sahip konteynerler kullanma 
•    Beyan edilmemiş tehlikeli maddelerin ya da yasa dışı zehirli atıkların taşınmasını engelleme

 
Net Sıfır Karbon programımız ve karbon dengeleme ile yatırım yaptığımız doğa bazlı projeler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bu müşteriler bizimle karbon nötr taşımacılık yapmaktan halihazırda gurur duyuyorlar:


Kuehne+Nagel'de CO2 emisyonlarının net olarak sıfırlanması ile ilgili sorular ve cevaplar

Şu anda, Temiz Kargo Çalışma Grubu'nun (CCWG) hesaplama standartlarına dayanan, seaexplorer ve  Global Karbon Hesaplayıcı tarafından sağlanan verileri kullanmaktayız.

İlerleyen zamanlarda, Gemi Mastır Verileri (Vessel Master Data) sayesinde gelişmiş bir yöntemi kullanacağız. Gemilerin emisyonları şu anda toplu bir seviyede rapor edilmektedir, örn. ticaret hattı seviyesinde farklı organlar tarafından (örn. CCWG). Logindex'imiz, gemi özelliklerine (motor verimliliği, kapasite) dayanarak gemi seviyesinde CO2 emisyonlarını yaklaşık olarak tahmin etmek için veri tabanlı bir model uygular. Emisyonlar, emisyon / mesafe / TEU'ya (20 feet'lik konteyner) dayanarak rapor edilir.

 

Temel ve Metodoloji Gemi Emisyon Puanı (Vessel Emission Score)

Her bir geminin emisyon değeri, IMO tarafından düzenlenen Enerji Verimliliği Tasarım Endeksi EEDI'nin uyarlanmış bir versiyonu kullanılarak hesaplanır. Bu model, geminin ana motorlarının yakıt tüketimini tahmin eder ve tüketilen tüm yakıtın CO2'ye dönüştürüldüğünü varsayar. Model, yakıt tüketiminin tahmini için Clarksons gibi sağlayıcılardan motor gücü, özel yakıt tüketimi (güç birimi için ne kadar yakıt gerektiği), tekne tasarımı, hız ve nominal kapasite ile ilgili verilere dayanır. Konteyner seviyesi başına CO2 emisyonu için model, tüm gemiler için yaygın kapasite kullanımını varsayar. Emisyon km bazında rapor edilir, bu nedenle bu sayının bir gemi için seyredilen mesafe ile çarpılması, TEU başına belirli bir rotada salınan tahmini CO2 miktarı ile sonuçlanacaktır.

Yine de gönderilerin CO2 emisyonlarından %100 kaçınılamaz. CO2 emisyonları, teknolojik olarak sıfıra indirilinceye kadar, dünya çapında sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olan doğaya dayalı projelere yatırım yapmamızın sonucunda dengelenebilir. CO2 kredileri, belirli miktarda CO2 emisyonunun dengelendiğini ve taşımanın CO2 nötr hale getirildiğini kanıtlamak için oluşturulur. Myanmar ve Yeni Zelanda'da kendi doğa projelerimizi başlattık ve Peru'daki Cordillera Azul Ulusal Parkı Projesi ve Endonezya'daki Katingan Turbalıkları Restorasyon ve Koruma Projesi dahil olmak üzere küresel çevre projeleri portföyünden kredi satın alıyoruz. Her bir karbon kredisi, bir üçüncü taraf doğrulama sürecine tabidir ve bir ton CO2'nin önlenmesini veya uzaklaştırılmasını temsil eder.

Müşterilerimizin kendilerinin karbon nötrlük yollarını oluşturmalarını desteklemek için çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla ve geliştiricilerle işbirliği yaptık. Bir yandan yerel toplulukların geçim kaynaklarını iyileştirip biyolojik çeşitliliği ve vahşi yaşamı korurken, diğer yandan sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olan, dünya genelinde doğaya dayalı projelerle birlikte çalışıyoruz. Uluslararası alanda tanınan en yüksek standartlara sahip bağımsız kuruluşlar tarafından doğrulanan ve Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine dayanan bu projeler, bir gönderinin emisyonlarını telafi etmek için kullanılabilecek karbon kredilerini oluşturur.

CO2'den kaçınmak, CO2'yi dengelemeye göre kesinlikle daha iyi bir seçenektir. Ancak CO2 dengeleme kesinlikle içimizi rahatlatmak için yaptığımız bir işlem değildir. Kaçınılması güç olan emisyonların dengelenmesini sağlayarak genelde olarak daha fazla iklim korumasıyla sonuçlanır.

Bir hektar orman, havadan 50 tona kadar kurum ve tozu filtreler, yaklaşık 100.000 metreküp yeni yeraltı suyunun üretimini sağlar, yılda 15-30 ton oksijen salar ve 10,6 ton CO2'ye bağlanır. Ancak atmosferin ısısındaki artışı sınırlamak için bu havzanın talan edilmesini durdurmak tek başına yeterli değildir.

Doğa, 2030 yılına kadar iklim için çözümün üçte birinden fazlasını sağlama potansiyeline sahip olduğundan, bu canlı CO2 havzası korunmalı ve ağaçlandırılmalıdır. Doğaya dayalı çözümler, atmosferdeki CO2 konsantrasyonunu azaltmak amacıyla ormanlar, otlaklar ve sulak alan sistemleri gibi doğal ekosistemlerin korunması veya yeniden geliştirilmesi ile ilgili tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Bu faaliyetlerin her biri, tipik olarak fotosentez süreci aracılığıyla CO2'nin biyolojik olarak yakalanması ve depolanmasıyla sonuçlanır. Bu çabaları dengeleme programlarımızla desteklemeyi taahhüt ediyoruz.

 

[Kaynak: American Association for the Advancement of Science; The Nature Conservancy]