Floating Contact Form Portlet
Yayımcı(Asset Publisher)

Geri SOLAS ve VGM - Düzenlemeler konusunda size rehberlik ediyoruz

SOLAS (Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi) ve VGM (Doğrulanmış Brüt Ağırlık): Küresel uzman ekiplerimiz, her konteyner taşıyıcısının yükleme-boşaltma limanına varmadan önce tüm bilgilerinin sağlandığından emin olmak için hazırdırlar.

Dünyanın her yerine kargo gönderiyor musunuz? Gönderici olarak taşıyıcıya konteynerin doğru ve güvenilir toplam ağırlığını belirtmeniz gerektiğini biliyor musunuz?

Yük konteynerinin ağırlıklarının yanlış deklarasyonları sebebiyle meydana gelen bazı büyük çaplı kazalar sonucunda, konteynerlerin ağırlıklarının güvenilir şekilde sağlanmasını temin etmek amacıyla sektör temsilcileri ile işbirliği içinde olan Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Denizde Can Emniyeti (SOLAS) Sözleşmesi'nin bir parçası olarak belirli kuralları benimsemiştir.

Bu kurallar kapsamında, gönderici, okyanus taşıyıcıya, kargo ağırlığı, tüm yükleme ekipmanı ve malzemelerinin ağırlıkları, yük koruma tahtaları ve dara (konteynerin ağırlığı) dahil Konteynerin Doğrulanmış Brüt Ağırlığını (VGM) sağlamak zorundadır. Bu gereklilikler tedarik zincirine dahil olan tüm katılımcıların iletişim, altyapı ve süreçlerini etkileyecektir. Küresel uzman ekiplerimiz, düzenlemeler konusunda size rehberlik etmek ve her konteyner taşıyıcısının tüm bilgilerinin yükleme-boşaltma limanına varmadan önce sağlandığından emin olmak için hazırdırlar.

Rezervasyon teyidinizdeki QR kodunu kullanarak rezervasyonunuza erişebilir ve DBA bilgilerini Kuehne+Nagel'e iletebilirsiniz. Bu, özel VGM bölümünde bulunabilir.

Dünya genelinde farklı uygulama yönergeleri ve düzenlemeler mevcuttur.

Daha fazla bilgi aşağıda yer almaktadır:

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Sıkça Sorulan Sorular bölümümüzü inceleyin.

Daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen uzmanlarımızdan biriyle iletişime geçin.


Genel Bilgiler

Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS), Titanik gemisinin 1912 yılında batmasının ardından 1914 yılında yürürlüğe konulmuştur. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO,) SOLAS'ı geliştirmiş ve 1948 yılından itibaren korumuştur.

Doğrulanmış Brüt Ağırlık (VGM) kargonun toplam ağırlığıdır (kargo ağırlığı, yükleme malzemeleri/paletler/kalastralar, sabitleme malzemeleri ve konteynerin dara ağırlığı).

Gönderici, okyanus taşıyıcıya, deklare edilen ağırlıktan sorumlu olan kişiyi tanımlayan bir imzayla (elektronik olabilir) birlikte konteynerin VGM'i sağlamak zorundadır. Genellikle söz konusu bilgi, taşıyıcıya, konteyner taşıyıcının yükleme-boşaltma limanına varmasından önce sağlanmalıdır.

Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (IMO) ya da Birleşmiş Milletler Örgütü'ne üye tüm ülkeler VGM UYGULAMALIDIR. Bazı ülkeler bu yeni kuralı otomatik olarak ulusal bir kural veya yasa olarak benimserken, diğerlerinin ek gereksinimleri olabilir.

Bu zorunluluğun uygulanması, güvenlik sebepleriyle göndericilerin taşıyıcıya doğru ve güvenilir toplam ağırlığı sağladığından emin olmak için gerekli görülmüştür. Yanlış ağırlık deklarasyonları sebebiyle insanların yaralanıp varlıkların zarar gördüğü birçok kaza meydana gelmiştir.

SOLAS zorunlulukları kapsamında deniz konşimentosunda adı geçen gönderici, deniz (okyanus) taşıyıcısına ('mastır') ve liman operatörüne ('liman temsilcisi') yüklü konteynerin doğrulanmış brüt ağırlığını sağlamakla yükümlü taraftır.

Gemi Sahibi Olmayan Nakliye Şirketi (Kuehne+Nagel), okyanus taşıyıcı ile karşılaştırıldığında Göndericidir ve bu sebeple göndericiden alınan VGM'e dayanarak VGM'ı taşıyıcıya bildirmekle yükümlüdür.

Ağırlık ölçümü

İki ağırlık ölçüm yöntemi kullanılabilir:

  • 1. Yöntem: Bir konteynerin yüklenip kapatılmasından sonra gönderici, konteynerin ağırlığını ölçebilir ya da yüklü konteynerin ağırlığını bir üçüncü tarafın ölçmesi için düzenlemede bulunabilir.
  • 2. Yöntem: Gönderici ya da göndericinin yapacağı düzenlemeyle bir üçüncü taraf, paletlerin ağırlığı, yük destek tahtaları, konteynere yüklenecek tüm ambalajlama ve sabitleme malzemeleri dahil tüm paketlerin ve kargo öğelerinin ağırlığını ölçüp konteynerin dara ağırlığını konteynerin yükünün toplam ağırlığına ekleyebilir. 

Daha fazla bilgi ve açıklama WSC (Dünya Denizcilik Konseyi) web sitesinde mevcuttur. 

Konteynerin dara ağırlığı konteynerin kapısında belirtilir. Bazı armatörlük şirketlerinin web sitelerinde konteyner ağırlıklarıyla ilgili bilgi mevcuttur. Bir konteynerde yapılan tamirat işleri, ıslak ahşap zemin ve diğer sebeplerden resmi konteyner dara ağırlığı değişiklik gösterebilir.

Konteynerin ağırlığı, yasal olarak yükleme-boşaltma limanında ölçülebilir. Özellikle çok sayıda konteynerin bir yükleme-boşaltma limanından geçiş yaptığı göz önüne alındığında her yükleme-boşaltma limanı bu hizmeti verecek altyapıya sahip değildir. Konteynerin ağırlığının limanda ölçülmesi önemli miktarda trafiğe ve gecikmelere yol açabilir ve bu durum daima göz önünde bulundurulmalıdır.

Zorunluluklar

Göndericilerin Kuehne+Nagel'e iletmek zorunda oldukları zorunlu veri öğeleri:

  1. Konteyner başına VGM;
  2. Ağırlık ve şirket bilgilerini deklare eden yetkili kişinin imzası (EDI için büyük harflerle isim) ve
  3. İlgili devlet (hükümet) mercileri tarafından istenmesi durumunda ek bilgi ve/veya belgeler.

VGM kurallarını uygulama görevi denizcilik işlerinden sorumlu yerel devlet (hükümet) mercilerine ait olduğundan VGM ibraz süremiz limandan limana farklılık gösterecektir.

"Yüklemeye izin vermeme" gibi bir durumun ortaya çıkmasını önlemek ve VGM'nın zamanında ibraz edilmesini sağlamak için VGM durumunu uyarılar aracılığıyla sürekli şekilde izleriz.

Bir VGM'nın ibraz edilmemiş olması durumunda deniz taşımacılığı uzmanlarımızdan biri sizinle iletişime geçecektir.

Taşıyıcı ve liman operatörü, yüklenmiş bir konteyneri, ellerinde konteyner için bir VGM olmadıkça gemiye yüklememelidir.

Sorumluluklar ve Gizlilik

Konteyneri gönderici adına ve namına yükleyip ağırlığını ölçerek bir yüklenici olarak hareket ettiğimizde Deniz Konşimentosu taşıyıcısı ya da Deniz Nakliye Senedinde adı geçen gönderici, VGM'yı taşıyıcıya bildirmekle sorumludur. Sorumluluklarımızı, göndericinin hüküm ve koşullarına ve/ya da ayrıca kabul edilmiş bir müşteri sözleşmesine göre karşılıklı olarak sınırlarız.

Göndericilerin zorunluluklara uymasını sağlamak Amerika Birleşik Devletleri'nde Sahil Güvenlik Kurumu ve Birleşik Krallık'ta Denizcilik ve Sahil Güvenlik Kurumu gibi devlet kurumları/mercilerinin görevidir.

Blok zinciri, kayıtlar ya da 'bloklar' halinde depolanan, yapılandırılan ve sürekli büyümekte olan bir zaman damgalı kayıtlar listesidir. Blok zincirinin değişmezlik ve izlenebilirlik gibi doğal özelliklerine ilave olarak VGM blok zinciri çözümünü, tamamen sektörün veri gizliliği ve kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerle ilgili düzenleme zorunluluklarını yerine getirmek amacıyla tasarladık. Bu yüzden, VGM bilgilerinizin gizliliği daima güvence altındadır.

İtalyan limanlarından yapılan gönderiler için gönderici, portalımızda "Telefon" ve "E-posta" alanlarını doldurarak ek iletişim bilgileri sağlamalıdır. 1. Yöntem (Ağırlık Ölçme) ek olarak seçilmişse, gönderici, "Tartı" alanında ağırlık ölçümü için kullanılan tartının kimlik numarasını girmelidir.