Yayımcı(Asset Publisher)

Kuehne+Nagel'de Sürdürülebilirlik

Kuehne+Nagel sürdürülebilirlik programı çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularını içerir. Sürdürülebilir lojistik çözümlerle insanları ve ürünleri bir araya getiriyoruz.

Lojistik sektörünün çevreyi koruma sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Kuehne+Nagel'de sürdürülebilirlik yaptığımız her işin temelidir. Çeşitlilik ve Kapsayıcılık politikamızı Denge ve Aidiyet programımız yönlendirirken, Net Zero Carbon programımız aracılığıyla Bilime Dayalı Hedef girişimine kendimizi adadık. Sorumlu iş uygulamaları aracılığıyla Kuehne+Nagel, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini karşılamaya kararlıdır.

Çevre

Gezegenimizin geleceğini önemsemek, yarın için yaşanabilir bir gelecek sağlamak için bugün ele almamız gereken önemli bir konudur. Kuehne+Nagel, karbon ayak izimizi azaltmak, yenilenebilir enerjiyi benimsemek, iş ortaklarımızı ve müşterilerimizi sürdürülebilir lojistik çözümlerle desteklemek için iddialı hedefler belirledi.

Sosyal Yönetim

Global bir kuruluş olarak Kuehne+Nagel'in ticari faaliyetleri yüksek ahlaki ve etik standartlara göre yürütülür. Dürüstlük, yaptığımız her işin merkezinde yer alır ve bizi güvenilir bir iş ortağı yapar.

Kurumsal Yönetim

Kuehne+Nagel çalışanları, titiz davranış kuralları ve iç eğitimler aracılığıyla şirketin etik ilkelerini anlar ve bunlara uyar.